Yerel ve Geniş Alan Ağ Çözümleri

Yerel ve Geniş Alan Ağ Çözümleri 

Foranet, IT sektördeki bilgi birikimiyle müşterilerine Yerel Alan Ağları (Local Area Network) / Geniş Alan Ağları (Wide Area Network) kurulumu ve yönetimi konusunda profesyonel hizmet vermektedir. Network ortamının getirdiği avantajları göz önünde bulundurarak müşterilerine maksimum faydayı sağlayacak hizmetler sunmayı amaçlayan Foranet, konuyla ilgili hassasiyetini günümüze kadar gerçekleştirdiği projelerle ispatlamaktadır.

LAN/WAN Kurulumu : Foranet'in danışmanlığı yaptığı projelerde kurulum hizmeti, detaylı analizler ve planlamalar sonucu yapılmakta ve komple bir hizmet olarak müşterilere sunulmaktadır. Kurulum öncesinde, tüm ihtiyaçlar belirlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda öngörülen işlem yükünü kaldırabilecek sistemler müşteriye önerilmektedir. Müşteri tarafından onaylanan sistemler önceden belirlenen süreler dahilinde kurulmakta ve sorunsuz çalışır durumda müşterilere teslim edilmektedir. Foranet, konuyla ilgili hassasiyetini belirlenen süreler dahilinde bitirdiği projelerle müşterilerine kanıtlamaktadır.

LAN/WAN Yönetimi : Foranet, müşterilerinin Network yönetimini de talep doğrultusunda üstlenmektedir. Bu hizmet kapsamında mevcut network, öncelikli olarak yerinde veya uzaktan ön araştırmaya tabi tutulmaktadır. Ön araştırma sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda detayları belirlenen sistem, üçüncü parti yazılımlarla izlenmekte ve herhangi bir arıza durumunda uzaktan erişim veya yerinde destek sağlanarak hedeflenen servis süreleri dahilinde arıza giderilmektedir. Arıza harici durumlarda da sürekli olarak sistem performansı incelenmekte ve proaktif destek sağlamak amacıyla detaylı raporlama yapılmaktadır.