Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı 

Şirketlerde en önemli konulardan biri maliyetlerdir, bilgi sistemleri departmanları genelde getirisi olmayan maliyetleri arttıran departmanlar olarak görülürler, çünkü bilgi sistemleri departmanı, satış pazarlama yada üretim departmanı gibi firmaya direk kazanç sağlayan bir departman değildir. Günümüzde işlerin sağlıklı yürüyebilmesi için bilgi sistemlerinin vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmıştır.

Foranet olarak sizin iş yapma şekillerinizi inceleyerek, sizin istediğiniz ideal sistemi kurabilmenizi yada mevcut sisteminizi geliştirmenizi bunu yaparkende maliyetlerinizi azaltmayı hedefliyoruz.

* Bilgi Teknolojileri Satınalma Danışmanlığı ;

Bilgi sistemleri ile ilgili, cihaz, yazılım ve sistemlerin satınalınmasında yanliş ve bilinçsiz satınalma yapılarak gereksiz harcamaların yapılmasının engellenmesi en önemli konulardan biridir.

Doğru bütçelenmiş ve giderleri optimize edilmiş, aynı zamanda da firmanın teknoloji ile ilgili giderlerini azaltabilmiş bir Bilgi Sistemleri yönetimi en istenilen durumdur.

Foranet olarak Bilgi Sistemleri’ni kurarken yada geliştirirken yaptığınız satınalmalara danışmanlık yaparak yanlış ve gereksiz harcamalar yapmanızı engellemeyi ve oluşturulan sistemden maksimum fayda sağlamanızı hedefliyoruz.

* Uzaktan sistem izlenmesi ve yönetimi ;

Artık bilgi sistemleri büyük küçük her şirketin bünyesinde mevcuttur, büyük şirketler bünyelerinde Sistem yöneticileri istihdam ederler, çünkü sistem yaşayan bir varlık gibidir, zayıf yönleri güçlü yönleri, hastalıkları, ilaçları vs gibi kavramları vardır. Sistemlerin düzgün çalışabilmeleri için izlenmeleri ve oluşan sorunlardan daha kötü sonuçlar ortaya çıkmadan sorunların çözülerek zaman ve para kaybının önlenmesi gerekmektedir. Doğru şekilde izlenen ve yönetilen bir sistem sizin en büyük yardımcınızdır.

Sistem yöneticileri maliyeti yüksek çalışanlardır, çünkü bir sistem yöneticisi kolay yetişmemektedir. Sistem yöneticiliği sadece alınan eğitim yada bilinen bilgi ile ölçülemez bu konuda en önemli kriter tecrübedir, gerçekten yaşanan olaylar en karışık eğitim senaryolarından bile daha öğretici ve bilgilendiricidir.

Küçük işletmeler Sistem yöneticilerinin maliyetleri yüksek olduğu için daha ucuza çalışan elemanlara yönelmektedirler, fakat gerçek bir Sistem yöneticisinden aldıkları desteği ve güveni elde edememektedirler.

Foranet olarak sizin Sistem yöneticiliğinizi yaparken, sisteminizi devamlı izleyerek oluşabilecek sorunlar daha oluşmadan önlemini alıp sorunu çözmeyi, sistemi hizmet verir halde tutmayı ve eğer mevcutsa sizin elemanınızı desteklemeyi eğer elemanınız yoksa destek elemanınızı seçerken size yardımcı olmayı hedefliyoruz.

* Bilgi Sistemleri Güvenliği ;

Artık hemen hemen bütün şirketlerin bilgi sistemleri internet ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Gerek şirket çalışanlarının işlerini yapabilmeleri için interneti kullanmaları gerek dağıtık ofisleri bulunan şirketlerin bu lokasyonları online haberleştirmeleri ve istenilen bilgilere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için internet altyapısını kullanmak zorunda olmaları söz konusudur.

Bu durum güvenlik ile ilgili birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Virusler, truva atları, sistemi yavaşlatmaya yönelik saldırılar, sistemi bozmaya yönelik saldırılar, bilgi çalmaya yönelik saldırılar vs.

Saldırılar her zaman internet üzerinden gelecek diye bir kesinlik söz konusu değildir. Kötü niyetli kişi içerde sizin çalışanlarınız arasında da olabilir. Çalışan herkesin sistemsel olarak kontrol edilebilmesi ve sadece işlerini yapabilmelerini sağlayacak bilgilere ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Kesinlikle yetkisiz olduğu bilgilere erişmesi engellenmelidir. Yetkisi olan bilgileri de şirket dışına çıkarması engellenmeye çalışılmalı, engellenemese de en azından bu işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmelidir.

Foranet olarak sizin bilgi sistemleri güvenlik yönetim ve danışmanlığınızı yaparak, gerekli önlemleri almanızı sağlayıp, bilgi, zaman ve para kaybetmenizi önlemeyi hedefliyoruz.

* Denetleme ;

Bilgi sistemlerinin, kurumun yönetimi tarafından oluşturulan standartlara uygun şekilde yönetilmesinin ve yapılması gereken görevlerin standartlara uygun şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesidir.

Foranet olarak sizin bilgi sisteminizin ve varsa departmanınızın denetlemesini yaparak, eksiklikleri ortaya çıkarıp, sizin istediğiniz standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli aksiyonların tespit edilmesini hedefliyoruz.